Actueel

Op deze pagina worden onder andere komende evenementen uitgelicht, aangevuld met nieuws rondom de Poort.

Wilt u sommige eerdere berichten nog eens teruglezen? Neem dan een kijkje in ons archief.

 

In onze agenda kunt u zien wanneer welke activiteiten plaatsvinden.

Daarnaast kunt u op Facebook ook de evenementenagenda raadplegen.

Gezellige klaverjasmarathon in de Poort

 

 

 

Zaterdag 9 maart was er weer een gezellige klaverjasmarathon in de Poort van Doorwerth.

 

 

Na de 3e ronde volgde een pauze waarin men heerlijk kon genieten van een stampotten buffet verzorgt door de vrijwilligers uit de keuken.

Er was zuurkool en boerenkool met worst en ook hutspot met hachee.

Na het toetje werden de laatste 2 rondes gespeeld van de dag.

Tijdens het berekenen van de scores kon men meedoen met een verloting van mooie prijzen.

Ook dit jaar heeft het bestuur zich mooie prijzen aangeschaft voor de winnaars van de dag. En uiteraard ook de poedelprijs welke niet vergeten wordt. Men mag weer terugkijken op een geslaagde marathon!

 

 

Wilt u nu ook een keertje klaverjassen in de Poort? Dat kan op de woensdagmiddag en de 2e vrijdagavond in de maand. Kijk voor meer informatie op de website of de Facebookpagina van de Poort.

Wie weet zien we u ook bij de volgende marathon?

 

 

Voor foto’s van de dag kunt u bekijken door te klikken op deze link.

 


Poort versus LOC:

Er is veel ruis over de plannen van het LOC. En dat is ook zeer begrijpelijk. 

Wat is er aan de hand?

Een aantal jaren geleden is er een klein groepje mensen opgestaan met het idee om een plan te ontwerpen van en door het dorp. Dit met alle medewerking van de gemeente en onder de paraplu van het Platform Doorwerth.

 

Dit groepje mensen heeft getracht om de inwoners betrokken te krijgen voor dit plan door een aantal inwoners avonden te organiseren en in een later stadium de mogelijkheid te bieden om mee te denken over dit plan via het internet. Op deze bewonersavonden kwamen zo om en nabij een kleine honderd mensen af, afhankelijk van het onderwerp. Het afsluiten van de Bachlaan was bijvoorbeeld een onderwerp waar je de zaal mee gevuld kreeg.

Verder waren het veelal dezelfde mensen die deze inwonersavonden bezochten.

 

Vervolgens is er voor veel geld een bureau ingehuurd om een visueel plan te maken waarbij er een aantal optie's waren. Deze optie's zijn wederom op een inwonersavond aangeboden aan het kleine groepje mensen die daar op af waren gekomen. Ik benoem het een klein groepje mensen omdat een 100-tal (en dan ben ik zeer riant) mensen amper 2% van onze inwoners beslaat.

 

Als voormalig kerngroeplid heb ik jarenlang gehamerd op een hele simpele basisvraag: Willen de mensen van ons dorp dit wel? Ik heb zelfs nog een poging gewaagd om, samen met een ander kerngroeplid, een middag in het winkelcentrum te gaan zitten om het u te vragen. Het resultaat van die middag hebben we neergelegd bij de rest van de kerngroep maar dat werd gewoon van tafel geveegd. De kerngroep heeft nu eenmaal bedacht dat dit is wat het dorp wil dus zij het zo!

 

Al deze plannen zijn vervolgens bij de gemeente neergelegd als zijnde: Het plan van het hele dorp, het plan waar heel Doorwerth achter staat!

Als ik dan voorzichtig naar voren breng dat ik het daar niet mee eens ben omdat ik andere signalen hoor, dan werd mij de mond gesnoerd en deed men alsof men niets gehoord had!

 

Dit was 1 van de redenen waarom ik uit de kerngroep gestapt ben: men wil niet horen wat ik te zeggen heb want dat past niet in hun straatje! Daarnaast ben ik 2 jaar geleden begonnen met de Poort van Doorwerth open houden en als ik dan het belang van stenen afweeg tegen het belang van mensen dan is de keuze zeer eenvoudig.

 

In juni 2017 heeft de gemeente Renkum ingestemd met het Masterplan zoals die door de kerngroep is gepresenteerd en verkocht als zijnde: het plan van alle inwoners van het dorp!

Dit heeft mij persoonlijk zeer verbaasd. Waarom neemt de gemeente klakkeloos aan dat het plan wordt gedragen door heel het dorp? Waarom heeft de gemeente nooit onderzocht of de mensen van ons dorp dit echt wel willen? Of geldt hier de regel: wie zwijgt stemt toe? 

N.a.v. deze vragen heeft de Poort een enquête uitgezet. Deze vindt u ook in het submenu.

Daarnaast heeft de Poort diverse gesprekken gevoerd over een eventuele verhuizing naar het LOC.

 

Al snel kwamen wij erachter dat het allemaal mooier wordt neergezet dan dat het is: De Poort zal moeten krimpen van 467,8 m² naar 209 m²  terwijl de huurprijs voor deze vierkante meters 3 á 4 keer zo duur wordt. Voor de Poort, die nu al regelmatig met ruimteproblemen kampt, is dit een groot probleem. 209 m² klinkt best behoorlijk maar in de praktijk betekent dit 1 ruimte van ongeveer 100 m² ( ter illustratie: onze grote zaal, waar de bar in staat is 122 m²) en de overige vierkante meters zitten in de keuken, kantoren, werkkast, opslagruimte, voorraad enz.

De gemeente denkt daar veel laconieker over: dan maak je toch gebruik van andermans ruimten? 

Zucht..........moet ik werkelijk uitleggen dat het problematisch is als wij ons moeten aanpassen aan andermans agenda? En dan moeten wij wéér de portemonnee trekken, terwijl vele activiteiten juist gratis toegankelijk zijn.

Daarnaast heeft een bizar hogere huur ook zijn consequentie's voor ons voortbestaan. Hoe moeten wij dit gaan betalen? En wat houdt zo'n verhoging concreet in voor onze bezoekers? Is het dan afgelopen met de sociale prijzen die wij hanteren voor ons eten en drinken?

Ook daar heeft de gemeente een oplossing voor.........dan vraag je toch gewoon subsidie aan?

Maar als ik dan aangeef dat een subsidie geen lange termijn oplossing is omdat deze elk moment ook weer afgenomen c.q. ingetrokken kan worden, dan ben ik moeilijk.

 

We hebben al vele pogingen gedaan om de gemeente te laten inzien dat een verhuizing van de Poort naar het LOC geen goed plan is. De gemeente doet daar echter niets mee. Derhalve vinden wij het tijd worden om al onze correspondentie met de gemeente te delen met u. Al onze correspondentie vindt u in het submenu. Vanuit de gemeente is er geen tot weinig correspondentie, zij beperken zich tot gesprekken waar we vervolgens nooit meer iets over horen!

 

Vele gesprekken zijn er gevoerd met de gemeente over het LOC en daar is tot op heden, behalve wat loze woorden, niets uit gekomen! Wij hebben geen voorstel, geen toezegging en geen garantie dat het allemaal haalbaar zal zijn gekregen van de gemeente.

 

Maar de gemeente is nu wel heel druk bezig met het aanpassen van het bestemmingsplan, waardoor de sloop van ons pand straks niet meer tegen gehouden kan worden. 

Wij zijn nu al te lang aan het lijntje gehouden. Tijd voor actie!!

 

Het team en de gebruikers van de Poort hebben de handen ineen geslagen en zijn een handtekeningen actie gestart. Wij hopen heel veel handtekeningen op te halen zodat wij een duidelijk signaal naar de gemeente kunnen afgeven: LUISTER NU EENS NAAR DE INWONERS VAN DOORWERTH!
Maar we stoppen nu niet bij de gemeente, we gaan verder! Ook de provincie zullen wij laten zien hoe de gemeente het woord van de inwoners van Doorwerth keer op keer negeert. 

Daarnaast zullen wij zoveel mogelijk de publiciteit opzoeken waarbij wij ons uiteraard niet zullen beperken tot de plaatselijke nieuwsorganen!!!

Bent u ook van mening dat de Poort van Doorwerth heel belangrijk is voor onze inwoners? En vindt u ook dat dit belang zwaarder weegt dan de aanleg van een grasveld c.q. plein op de plek waar ons gebouw nu staat?
Steun dan onze Poort van Doorwerth door uw handtekening te plaatsen op onze handtekeningenlijst.

 

Ook als u geen gebruiker bent van de Poort, weet dan dat u een heleboel dorpsgenoten steunt die dagelijks c.q. wekelijks bij de Poort komen om een leuke dag te hebben.

 

Onze dank is in elk geval zeer groot.

 

Ellen Rozenboom

Voorzitter stichting Poort van Doorwerth

Komende evenementen:

Doorlopende acties van de Poort