Actueel

Op deze pagina worden onder andere komende evenementen uitgelicht, aangevuld met nieuws rondom de Poort.

Wilt u sommige eerdere berichten nog eens teruglezen? Neem dan een kijkje in ons archief.

 

In onze agenda kunt u zien wanneer welke activiteiten plaatsvinden.

Daarnaast kunt u op Facebook ook de evenementenagenda raadplegen.


RED DE POORT VAN DOORWERTH!!!

 

In de afgelopen jaren is er veel ruis geweest over een eventuele verhuizing van de Poort naar de nieuwbouw (LOC). De ruis ging toen voornamelijk over de onbetaalbaarheid hiervan voor de Poort én het gebrek aan ruimte in dit nieuwe gebouw.

 

Inmiddels zijn we weer een aantal maanden verder en is er een nieuwe ruis ontstaan: de gemeente verkeerd in financieel slecht weer met een chronisch tekort van € 5.000.000,- en het bouwen van de beide basisscholen valt 100% duurder uit dan begroot. De kans dat er nu ook nog een ontmoetingsgedeelte wordt gebouwd is daarmee bijna nihil geworden.

 

Ondanks deze informatie stond er op 26 maart jl. onderstaand stukje in de Gelderlander:

“Mocht het ontmoetingsdeel niet rondkomen, dan komt er alleen een verzamelgebouw voor de twee scholen.

Dat zou betekenen dat dorpshuis de Poort van Doorwerth en de daarin gehuisveste bibliotheek, die in het ontmoetingsgedeelte gepland zijn, elders moeten komen. De huidige locatie wordt als onderdeel van de plannen voor een nieuw stadshart in Doorwerth gesloopt om plaats te maken voor een plein.”

 

Er zijn twee punten die opvallen in dit stukje:

Uiteraard het gedeelte waarin de wethouder aangeeft dat de Poort hoe dan ook gesloopt gaat worden.
Dit zou het einde van de Poort betekenen aangezien er geen andere alternatieven in ons dorp te vinden zijn.

en ons gebouw moet dus wijken voor een nieuw STADSHART!!! ????

 

Wij, de vrijwilligers van de Poort maken ons dan ook grote zorgen over de toekomst van de Poort. Waar kunnen straks alle mensen terecht die nu bij de Poort aan activiteiten deelnemen?

Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar laten gebeuren, en daarom gaan wij het volgende doen:

Het stichtingsbestuur gaat een officieel verzoek indienen bij het gemeentebestuur ( Burgemeester, Wethouders en Raadsleden) om het gebouw waar de Poort van Doorwerth nu in is gevestigd te geven of te verkopen aan de stichting Poort van Doorwerth tegen een symbolisch bedrag met een clausule waarin opgenomen kan gaan worden dat het gebouw weer terug vervalt aan de gemeente als men stopt met het voeren van een dorpshuis. Daarnaast zullen wij in het verzoek meenemen dat wij ook graag het omliggende stuk grond erbij willen hebben zodat wij daar een inrichting aan kunnen geven die voor jong en oud leuk is om te vertoeven.

 

Hier hebben wij wel hulp bij nodig, jullie hulp.
Wij willen ons verzoek kracht bij zetten met een handtekeningenlijst. Dit is vooral om te laten zien hoeveel inwoners van Doorwerth e.o. achter ons plan van het behoud van de Poort staan.

Bij het presenteren van het Masterplan is het aantal belangstellenden doorslaggevend geweest voor de unanieme beslissing van de Raad om het Masterplan aan te nemen. Voor de exacte cijfers van het aantal belangstellenden kunt u het Masterplan inkijken. Deze kunt u vinden op de site van de gemeente Renkum. De cijfers staan op pagina 15 van dit Masterplan.

 

Vindt u het belangrijk voor het dorp dat de Poort van Doorwerth blijft bestaan?

Zet dan uw handtekening op één van de lijsten die u bij vrijwel alle winkeliers in het winkelcentrum kunt vinden.

 

Vindt u het echt belangrijk voor het dorp dat de Poort van Doorwerth blijft bestaan?
Print dan bijgevoegde handtekeningenlijst uit en verzamel zoveel mogelijk handtekeningen.

Doen we nu met zijn allen niets dan hebben wij hoogstwaarschijnlijk straks geen Poort van Doorwerth meer!

 

Ellen Rozenboom
Voorzitter stichting Poort van Doorwerth

--

Ik teken voor het behoud van de Poort van Doorwerth én het
verzoek om de Poort van Doorwerth voor een symbolisch bedrag te verkopen aan de stichting Poort van Doorwerth:

Naam: Woonplaats: Handtekening:

Komende evenementen:

Doorlopende acties van de Poort