Laatste updates in 2020:

Op 31 december 2020 loopt het huurcontract van de Poort af. Omdat wij zekerheid willen hebben over onze toekomst is er 2 januari een schrijven naar de gemeente gegaan vergezeld van alle handtekeningen. Hieronder de inhoud van dit schrijven en alle updates daarna.


                                                                                                                                   Doorwerth, 02-01-2020

Beste Burgemeester, Wethouders en Raadsleden,

 

Allereerst willen wij, het team van de Poort van Doorwerth, u het allerbeste wensen voor het aankomende jaar. Wij wensen u tevens ook veel wijsheid toe.

 

Dit is uiteraard niet de reden van dit schrijven.

 

In maart 2016 zijn wij met veel enthousiasme begonnen met Stichting Poort van Doorwerth. Een burgerinitiatief voor en door burgers.

 

Vanaf 2017 werd dit enthousiasme al aardig de kop ingedrukt. Wij moesten onze ruimtewensen indienen voor het nieuw te bouwen LOC en alles wat wij wilden en aangaven werd met een enorme snelheid van tafel geveegd. In 2018 werden wij er zelfs van beticht dat wij onze ruimtewensen niet zouden hebben aangeleverd terwijl dit in 2017 al gebeurd was!

In de gesprekken die zijn gevoerd in 2018 werden onze argumenten over onze ruimtewensen keer op keer van tafel geveegd en onze zorgen over het financiële plaatje werden door u telkens afgedaan met teksten als: “Dat komt vanzelf wel in orde, daar moeten jullie je nu niet druk over maken.”

 

Wij hebben als Poort diverse onderzoeken verricht, o.a. naar de wensen van de bewoners van Doorwerth. Bij elk onderzoek kwam overduidelijk naar voren dat de inwoners van Doorwerth een zeer groot belang hechten aan de Poort van Doorwerth én dat zij niet begrijpen waarom er een plein moet komen op de plek van de Poort.

De inwoners van Doorwerth hebben een grote voorkeur om elkaar op een warme, gezellige en droge wijze te kunnen ontmoeten.

Wij hebben enquêtes gehouden om u te doen inzien wat het belang van de Poort van Doorwerth is voor de inwoners én de vrijwilligers. Tevens waren deze enquêtes bedoeld om u een inzicht te geven van de wensen van de inwoners van Doorwerth. We hebben zelfs een tweetal filmpjes gemaakt waarin gebruikers van de Poort aan u vertelden waarom de Poort zo’n groot onderdeel van hun leven is. Wij hebben zelfs 1124 handtekeningen opgehaald van mensen die vinden dat de Poort moet blijven!

Daarnaast hebben wij aangetoond waarom wij de ruimte die wij hadden opgegeven in onze ruimtewens, ook écht nodig hebben.

 

Ondanks al onze inspanningen bleef u als gemeente zeer star in uw standpunt staan waardoor wij ons uiteindelijk hebben teruggetrokken uit de gesprekken over het LOC. Waarom tijd verspillen aan gesprekken waar je zelf niets in te brengen hebt omdat alles wat je zegt direct van tafel wordt geveegd? Of wanneer een ander het allemaal beter weet dan jij zelf?

 

Vanuit financieel oogpunt hebben wij u ook nog een verzoek ingediend om het gebouw waar de stichting nu in gevestigd is, te kopen voor een symbolisch bedrag zodat wij door kunnen met ons burgerinitiatief en de gemeente hier geen financieel omkijken meer naar heeft.

Helaas hebben onze inspanningen nergens toe geleid.

 

In het afgelopen jaar hebben wij zelfs niets meer van de gemeente vernomen, behalve het antwoord op ons verzoek om het pand over te nemen (in eerste instantie via de krant) én de twee bijeenkomsten LOC waar wij zijn aangeschoven. En die waren alleen maar informatief. Hoe staat het er financieel voor in onze gemeente? En wat is er nu nog mogelijk?

Een gesprek tussen u als gemeente en ons als team Poort is er niet meer geweest. Met niemand!

 

Nu zitten we in ons laatste jaar. Want, zoals u weet, loopt op 31 december van dit jaar onze huurovereenkomst af.

In de commissievergadering van oktober heeft wethouder Rolink aangegeven dat zij een verlenging van onze huurovereenkomst overweegt.

 

Er is echter niemand op het idee gekomen om aan ons te vragen hoe wij daar tegenover staan.

 

Vandaar dit schrijven.

 

De optie van een verlenging van ons huurcontract is met alle vrijwilligers besproken. Wij, het team Poort van Doorwerth (dat zijn dus vrijwel alle vrijwilligers, niet alleen het bestuur) zien niets in een tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst.

Dit, omdat wij een tijdelijke verlenging alleen maar kunnen zien als uitstel van executie. Met een tijdelijke verlenging blijft de onzekerheid over ons voortbestaan als Poort bestaan. En het is die onzekerheid die slopend is. Niet alleen voor ons als vrijwilligers van de Poort maar ook voor al onze trouwe bezoekers van de Poort.

 

Wij willen zekerheid! Zekerheid dat wij kunnen blijven bestaan. Zekerheid dat wij kunnen doorgaan met ons initiatief zoals wij dat hebben opgebouwd. Zoals we het nu doen. Met mogelijkheden tot groei. In “ons” pand of een ander pand (bijvoorbeeld het gebouw van de Wegwijzer).

 

Geen tijdelijke overeenkomst. Geen onzekerheid. Maar duidelijkheid. Een huurovereenkomst met de zekerheid van ons voortbestaan.

Geen ”achteraf” zaaltje waar wij met de gratie van een ander een activiteit mogen organiseren. Dat moet die ander dan maar zelf doen!

Geen “achteraf” zaaltje waar we niet de ruimte hebben om al onze activiteiten soepel te laten verlopen.

Geen “achteraf” zaaltje zonder mogelijkheden om verdiensten te creëren nodig zijn om weer andere dingen te kunnen organiseren.

Geen “achteraf” zaaltje waar wij niet onze eigen stempel op mogen drukken. Waar men niet de identiteit van de Poort terug zal kunnen vinden.

Geen “achteraf” zaaltje waar we niet al onze activiteiten kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld onze biljarts.

 

Even voor de beeldvorming: Al onze activiteiten zijn gratis of we vragen er een kleine vergoeding voor. De Open Tafel gebruikers betalen bijvoorbeeld € 6.00 voor een maaltijd. Deze maaltijd bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht.

De mensen van het sjoelen betalen een bijdrage van € 3,50 per maand. Dit geld gaat in een potje

(Die door de sjoelers zelf beheerd wordt) en van dit geld doen ze af en toe eens iets anders. De sjoelers schuiven aan bij ons Kerstdiner en onze Paasbrunch én ze gaan eens per jaar iets buiten de deur doen. Bijvoorbeeld midgetgolfen of gezellig met elkaar bij het 12 uurtje op het terras een kopje koffie met wat lekkers nuttigen.

 

Zo werkt het eigenlijk met elke activiteit. De kleine maandelijkse bijdrage (i.v.t.) wordt altijd gebruikt voor iets extra’s voor hun eigen activiteitengroepje. De Poort faciliteert deze activiteiten maar er wordt dus niet aan verdiend.

Onze verdiensten zit hem in het kopje koffie/ thee wat er genuttigd wordt gedurende die activiteit.

 

Onze opbrengsten zitten in de verhuur van ruimten aan bijvoorbeeld u als gemeente. Maar ook de vele verenigingen van eigenaren etc.

Onze bar heeft natuurlijk ook wel iets aan opbrengsten maar gezien de lage prijzen (die wij overigens zeer koesteren) liggen die opbrengsten niet hoog. Datzelfde geldt voor de Open Tafel.

 

Dit alles hebben wij al meerdere malen aan u uitgelegd, hetzij schriftelijk, hetzij in een gesprek, maar het leek ons niet verkeerd om dit nogmaals aan te stippen.

 

Laten we teruggaan naar de essentie van dit schrijven: ons aflopende huurcontract.

 

Een TIJDELIJKE-verlenging van onze huurovereenkomst is voor ons onacceptabel en onbespreekbaar.

 

Wij kunnen ons alleen vinden in een huurovereenkomst met toekomstperspectief. Dat zou dus ook een overeenkomst kunnen zijn waarbij wij tijdelijk nog in dit gebouw blijven maar met het uiteindelijke doel om te verhuizen naar een andere, definitieve locatie. Dit willen wij dan uiteraard wel zwart op wit krijgen op een zodanige wijze dat een toekomstige raad hier geen wijzigingen meer in kan aanbrengen. Deze “definitieve” locatie zullen wij dan onder dezelfde omstandigheden moeten kunnen betrekken als dat nu het geval is. Dat wil zeggen, dat het dan ONZE plek is (dus niet in een ruimte waar een ander zeggenschap over heeft) waar wij ONZE stempel op kunnen drukken en waar wij verder kunnen zoals wij dat nu doen. Dus met al onze mogelijkheden van nu. En onder dezelfde financiële condities als dat we op dit moment hebben én met het behoud van ons potje.

 

Als dit niet tot de mogelijkheden behoord dan betekent dat dus dat dit inderdaad het laatste jaar van de Poort is.

 

U laat dan een ongelooflijk goed burgerinitiatief lopen. Een burgerinitiatief die niet bij u om geld loopt te leuren. Een burgerinitiatief die zelfstandig een buurthuis runt, voor en door burgers.

Een burgerinitiatief die geen misbruik maakt van mogelijkheden maar altijd zelf oplossingen bedenkt zoals bijvoorbeeld:

De verbetering van onze keuken. Zoals u weet ligt er ergens in uw gemeentehuis een potje met geld van de Poort, bestemd voor onderhoud en verbeteringen aan het pand.

Wij hebben de keuken, de grote zaal, de kleine zaal, de kantoren en de ronde kamer verbeterd zonder een greep te doen in het potje van € 10.000, - die op uw gemeentehuis ligt.

 

Dat zou bewonderenswaardig moeten zijn. Waar elders vind je een burgerinitiatief die niet direct dit geld opeist om hun wensen uit te voeren?

 

Wij denken dat wij in de afgelopen jaren een mooi initiatief hebben opgezet. En met mooi bedoelen wij dus alle verbeteringen aan het pand waardoor onze uitstraling ten goede is veranderd.

Wij hebben een plek gecreëerd waar mensen veel en graag gebruik van maken. Steeds meer mensen weten de Poort te vinden en aan gezelligheid ontbreekt het niet. Mensen waar u de verantwoordelijkheid voor draagt, niet wij als burgers. Wij hebben alles gedaan wat wij konden, nu bent u aan zet.

Als onze tijdelijke huurovereenkomst niet kan worden omgezet in een definitief (vast) huurcontract dan betekent dit dat wij het hele pand op 31 december 2020 leeg zullen opleveren. (M.u.v. de ruimte die de bibliotheek tot hun beschikking heeft.)

Wij kunnen u nu al vertellen dat er vanuit onze kant geen enkele medewerking verwacht hoeft te worden voor een eventuele overname van de Poort.

De gehele inboedel is van stichting Poort van Doorwerth en zal niet overgaan naar een ander.

Dit geldt overigens ook voor de vrijwilligers. Geen van onze teamleden is bereid om zich in te zetten voor een nieuwe stichting of persoon.

U kunt zich wellicht voorstellen dat dit nog een aanzienlijk hoeveelheid werk met zich gaat meebrengen. Dat is dan ook de reden dat wij u nu, bij aanvang van dit nieuwe jaar, al schrijven.

 

Wij willen nu duidelijkheid. Wat gaat er gebeuren met de Poort van Doorwerth? Neemt u uw verantwoording als volksvertegenwoordigers en gaat u, samen met ons voor een definitieve oplossing voor de Poort? Of lapt u alle wensen van uw Doorwerthse inwoners aan uw laars en blijft u star in uw mening dat het dorp meer gebaat is bij een plein?

 

Wij verwachten van u een helder en duidelijk antwoord binnen de termijn van 6 weken.

Dit antwoord zal voor ons onherroepelijk zijn. Dus mocht u er nu voor kiezen om toch niet verder te gaan met de Poort dan zullen wij met de afsluiting van de Poort aan de slag gaan. Er zal dan geen weg terug meer zijn. Als er binnen de termijn van 6 weken geen antwoord van u is gekomen dan gaan wij ervan uit dat het contract afloopt op 31 december 2020. Verder contact over het al dan niet voortbestaan van de Poort van Doorwerth is dan niet meer van toepassing omdat wij, na deze termijn van 6 weken direct aan de slag gaan om alles tot een goed einde te brengen.

 

Mocht u toch nog beslissen dat de Poort voor het dorp zodanig belangrijk is dat deze niet mag verdwijnen dan willen wij een overeenkomst waar juridisch geen speld meer tussen te krijgen is.

Want de onzekerheid en de spanningen van de afgelopen jaren hebben lang genoeg geduurd. Niet alleen voor ons als team Poort, maar ook voor onze bezoekers. Waar moeten zij naar toe? Hebben zij straks nog wel een “uitje”? Of slaat de vereenzaming nog harder toe?
Het is echter niet onze verantwoording om hier een oplossing voor te zoeken, maar de uwe.
Wij hebben ons jarenlang ingezet voor het welzijn van onze dorpsgenoten en nu is het uw beurt.

Dus, voor alle duidelijkheid:

 

Als de Poort geen vast huurcontract krijgt dan zal het gebouw op 31 december leeg worden opgeleverd. Dit is een onbespreekbaar punt.

Dat betekent dat, als iemand anders zich al heeft aangemeld of gaat aanmelden om de Poort over te nemen, deze persoon/ personen zelf het pand zullen moeten inrichten.

Wij zijn geen van allen bereid om nog als vrijwilliger in de Poort actief te blijven onder een andere stichting/ persoon etc. Dus degene die de Poort zal willen overnemen zal zelf op zoek moeten gaan naar vrijwilligers.

 

Wij, het team van de Poort van Doorwerth, hebben met zijn allen hard gewerkt om dit op te bouwen, zodat wij er zelf de vruchten van kunnen plukken. Niet zodat een ander er de vruchten van plukt.

 

Wij wensen u veel wijsheid toe in uw besluitvorming.

 

Hoogachtend:

 

Ellen Rozenboom                                                         Max Kirschbaum

Voorzitter stichting Poort van Doorwerth                      Penningmeester stichting Poort van Doorwerth

 

Ramona Weijenborg                                                     Vrijwilligers van stichting Poort van Doorwerth

Secretaris stichting Poort van Doorwerth                     Zie ommezijde


Update 24 januari 2020:

 

Beste lezers,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte brengen van de stand van zaken betreffende het voortbestaan van de Poort van Doorwerth.

 

Zoals jullie weten hebben wij op 02 januari jl. een schrijven naar de gemeente gezonden waarin wij duidelijkheid eisen over ons voortbestaan. In dit schrijven hebben wij aangegeven dat wij geen tijdelijke verlenging van ons tijdelijke huurcontract meer aangaan. Wij willen een vast contract met zekerheid van ons voortbestaan, in dit gebouw of een ander gebouw.

 

In ditzelfde schrijven hebben wij ook aangegeven niet mee te werken aan een eventuele overname van de Poort door een ander. Als onze huurovereenkomst afloopt zonder zekerheid voor de toekomst dan zullen wij de Poort leeg opleveren op 31 december van dit jaar.

Verder hadden wij aangegeven dat wij een antwoord op ons schrijven binnen de termijn van 6 weken wilden ontvangen. Geen antwoord binnen deze termijn zou betekenen dat wij op 31 december zouden gaan stoppen.

 

Naar aanleiding van ons schrijven werden wij uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Rolink.

Namens de Poort waren Harry, Ramona en ik aanwezig bij dit gesprek.

Dit gesprek heeft gisteren, op donderdag 23 januari 2020 plaatsgevonden. 

 

In deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte brengen van wat er besproken is.

 

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan het Centrumplan. Afgelopen jaar werd duidelijk dat de gemeente geen financiële middelen heeft om het ontmoetingsgedeelte te gaan bouwen waardoor er grote onzekerheid kwam over ons voortbestaan. Waar moeten wij dan naar toe als men het gebouw gaat slopen?

De kinderopvang en de muziekschool hebben nog getracht te kijken of zij zelf iets konden laten bouwen. De plannen die zij bij de gemeente hadden ingediend pasten echter niet bij de plannen van de gemeente waardoor ook dit van tafel is.

 

Vervolgens heeft de Kerngroep zich weer bij de gemeente gemeld omdat zij denken dat zij nog wel het een en ander voor elkaar kunnen krijgen. De Kerngroep heeft dan ook het verzoek ingediend bij de gemeente om tijd te krijgen om dit te onderzoeken. Dat betekend dat de Kerngroep met een plan moet gaan komen waarin duidelijke kaders staan over de doelstellingen. Volgens de wethouder is één van de doelstellingen een ontmoetingsruimte.

 

Omdat wij de personen zijn die weten wat nodig is, heeft ze ons verzocht om deel te gaan nemen aan de Kerngroep. Zodat wij zelf een stem hebben in het plan wat de Kerngroep nu weer gaat maken.

 

Mijn ervaring met de Kerngroep is niet al te positief omdat er nooit werd geluisterd en gehandeld naar mij, maar toch vonden wij dat we het nog een kans moeten geven. Niet geschoten is altijd mis, nietwaar?

 

Dat betekend dat we bij de Kerngroep gaan aanschuiven om de belangen van een ontmoetingsplek te behartigen. Omdat dit enige tijd in beslag gaat nemen kunnen wij niet vasthouden aan de termijn van 6 weken die wij hadden gegeven voor een antwoord.

We zullen toch eerst bij een aantal vergaderingen moeten aanschuiven om te kunnen bepalen hoe serieus de Kerngroep bezig gaat met een ontmoetingsplek en hoe belangrijk zij dat vinden ten opzichte van hun Centrumplan.

De wethouder heeft in elk geval verzocht om direct met haar contact te zoeken als wij het gevoel krijgen niet serieus genomen te worden of dat er niet naar onze input geluisterd wordt.

Dit gaf ons het gevoel dat men op het gemeentehuis toch wel enige waarde hechten aan wat wij doen.

Na onze toezegging dat wij gaan aanschuiven bij de Kerngroep zag je overduidelijk de opluchting op het gezicht van de wethouder. Dat geeft een mens hoop.

 

Hoop, geen zekerheid.

 

De termijn van 6 weken hebben wij dan wel losgelaten maar het huurcontract loopt nog steeds af op 31 december. En zonder gegarandeerde toekomst blijft die datum ook gewoon nog staan.

We gaan in elk geval alles inzetten op een goede afloop, dus een verzekerde toekomst, maar hoe het balletje gaat rollen dat kunnen wij ook niet voorspellen.

 

Vanuit de gemeente komt er in elk geval een gezamenlijk persbericht naar buiten dat wij deze nieuwe weg zijn ingeslagen, dus wees niet verbaasd als je iets in de krant leest 😊

 

Laten we hopen op een goede afloop.

 

 

Ellen Rozenboom

Voorzitter stichting Poort van Doorwerth


Februari 2020:

Het eerste bezoek aan de Kerngroep is geweest. Hier werden we naar de werkgroep doorverwezen die de haalbaarheid aan het onderzoeken is.

Ook daar is reeds al aangeschoven en deze werkgroep gaf aan dat ze graag eerst alles opnieuw willen berekenen om te zien of het ontmoetingsgedeelte inderdaad nog gerealiseerd kan worden op een andere manier.

De gesprekken verliepen goed en we wachten nu de berekeningen van deze werkgroep af.

 

Uiteraard houden wij u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.


Rijn en Veluwe 26 februari 2020

Geplaatst door de Gemeente Renkum.