Dank u voor de moeite die u neemt om deze informatie te bekijken.

 

Het team van de Poort van Doorwerth heeft al diverse pogingen ondernomen om de gemeente te overtuigen van het belang van de Poort in onze gemeenschap. 

 

In het submenu vindt u een aantal van deze pogingen. Daarnaast hebben wij vele gesprekken gevoerd met de gemeente en anderen echter zonder enig resultaat.

 

In deze gesprekken hebben wij diverse vraagstukken neergelegd:

 

 • Hoe moeten wij dit gaan betalen?
 • Hoe kunnen wij straks al onze activiteiten blijven aanbieden onder dezelfde conditie's als de huurprijs straks huizenhoog is?
 • Wie garandeert ons die subsidie waar de gemeente het constant over heeft?
 • Wat als wij met een subsidie die uitdaging aangaan en de subsidie wordt ingetrokken?
 • En wat als wij als Poort helemaal niet in aanmerking komen voor een subsidie? Er wordt tenslotte tegenwoordig geen subsidie meer verleend voor huisvesting!
 • Waarom wordt de Poort zodanig in ruimte gekort dat wij straks niet meer alles kunnen aanbieden zoals wij dat op dit moment doen, zonder ruimte van een ander te hoeven huren? ( wat dan weer meer geld kost bovenop die huizenhoge huur!)
 • Bij wie van de andere huurders kunnen wij dan straks de benodigde ruimte structureel huren?
 • Wat vinden de bewoners van Doorwerth van het plan om het gebouw van de Poort te slopen voor een plein c.q. grasveld?
 • Wat vinden de bewoners van Doorwerth überhaupt van het Centrumplan?
 • Waarom is er nooit een enquête gehouden onder de inwoners van Doorwerth over dit Centrumplan?
 • Waarom gaat de gemeente akkoord met een plan gemaakt door een handjevol mensen zonder te verifiëren dat dit is wat Doorwerth wil?
 • Waarom verkoopt de gemeente het gebouw aan de Mozartlaan 2 niet aan de stichting Poort van Doorwerth en passen zij eventueel de buitenkant van het gebouw aan om een eenheid te kunnen vormen met het nieuw te bouwen LOC?
 • Hoe denken de andere partijen over het delen van een pand met de Poort? 
 • Hoe zeker is het dat het LOC wel doorgaat? Tenslotte zijn er al een aantal partijen die hebben aangegeven de prijs te hoog te vinden c.q. de ruimte niet te willen delen met anderen omdat dit in de praktijk onwerkbaar is.
 • En wat als het LOC niet doorgaat? Wordt dan alsnog het pand van de Poort gesloopt?
 • Is straks de bestemming maatschappelijk doeleinde uit het nieuwe bestemmingsplan geschrapt?

Helaas hebben wij op al deze vragen geen enkel concreet antwoord gekregen. Wij worden nog steeds in het ongewisse gelaten terwijl achter de schermen op het gemeentehuis hard wordt gewerkt aan de realisatie van dit plan. 

 

Dit alles heeft ons doen besluiten dat het nu tijd is om alles wat wij tot nog toe netjes binnen kamers hebben gehouden nu naar buiten te doen. Zodat u kunt zien dat onze handtekeningen actie niet zomaar uit de lucht komt vallen maar echt een noodzakelijk kwaad is.


Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens team Poort van Doorwerth,

Ellen Rozenboom