Van harte welkom op deze Poort avond. Heel fijn dat u allemaal gekomen bent, ondanks de aanleiding, of misschien wel juist vanwege deze aanleiding. Hartelijk dank daarvoor.

Waar gaat het om vandaag?

U bent uitgenodigd omdat wij, het team van de Poort, ons grote zorgen maken over het voortbestaan van de Poort zoals het nu is.

En uiteraard gaat het ook om de uitslag van de enquête die wij gehouden hebben. Maar wat was dan de aanleiding om deze enquête te gaan houden?

Nu het Centrumplan richting uitvoering gaat wordt er door de gemeente en de kerngroep gekeken naar de invulling van o.a. de ontmoetingsruimte in het L.O.C.

L.O.C. staat voor Leer en Ontmoetingscentrum.

Er wordt op dit moment druk gezocht naar toekomstige eigenaren c.q. huurders voor het ontmoetingsgedeelte in dit plan. Eigenaren c.q. huurders met een goed gevulde portemonnee, wel te verstaan.

Waar wij, het team van de Poort van Doorwerth ons grote zorgen over maken mag duidelijk zijn. Omdat onze portemonnee niet goed gevuld is, zijn wij, zoals is gebleken, geen partij in deze overleggen. Wij maken ons dan ook grote zorgen over de toekomst van de Poort.

Krijgen wij straks wel voldoende ruimte om al onze activiteiten, zoals we gewend zijn, voort te kunnen zetten? En kan dit dan onder dezelfde condities als nu? Of zijn wij straks genoodzaakt om bijvoorbeeld de prijzen van een kopje koffie zodanig te verhogen dat inwoners met een kleine portemonnee straks het kopje koffie niet meer kunnen betalen?

Behouden wij onze eigen identiteit of moeten wij straks ruimten gaan delen met bijvoorbeeld een dagopvang voor zorgbehoevende mensen?

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat, in al het enthousiasme van de gemeente en de Kerngroep, er ook aan u niet is gevraagd wat u verwacht van het nieuwe ontmoeten in Doorwerth.

 

Wellicht zijn de gemeente en de Kerngroep van mening dat deze informatie nu nog niet relevant is, maar daar is het team van de Poort het niet mee eens.

 

Stel dat het nieuwe ontmoeten een samensmelting wordt van bijvoorbeeld de Poortactiviteiten met een dagbesteding voor dementerende ouderen? Zou u dan nog steeds komen of zou u wegblijven omdat u dit best storend zou kunnen vinden?

Of stel dat het nieuwe ontmoeten een samensmelting wordt van bijvoorbeeld de Poortactiviteiten met andere instellingen of activiteiten?

Zou u dan nog steeds komen of zou u wegblijven omdat u dit best storend zou kunnen vinden?

 

Omdat wij van mening zijn dat deze informatie zeer relevant is en dus nu al moet worden mee genomen in de planning, hebben wij u verzocht een enquête in te vullen. Op deze wijze wil het team van de Poort graag een steentje bijdragen aan een ontmoetingscentrum die straks net zo goed of misschien zelfs beter door u wordt gezocht als nu bij de Poort.

 

 

Wat was de Poort?

De Poort was van oudsher in het bezit van een welzijnsinstelling: Soldiz en had de functie: Dienstencentrum. Een plek waar vooral oudere en hulpbehoevende mensen naar toe gingen.

Wat is de Poort nu?

Op dit moment  zitten we nog midden in onze transformatie, van “Dienstencentrum’ naar dorpshuis. Misschien is dorpshuis niet het goede woord en klinkt gemeenschapshuis beter.

Door onze activiteiten uit te breiden proberen we steeds meer mensen binnen te krijgen uit alle leeftijdsgroepen. We organiseren bijvoorbeeld 1x per maand een bingo middag waar vooral de ouderen onder ons naartoe gaan en 1x per maand een bingo avond voor de jongere generaties.

In januari gaan we elke donderdagavond open voor de jeugd en op elke 3e vrijdag van de maand kunt u uit volle borst komen zingen op onze karaoke avonden.

En zit er nog steeds niets van uw gading bij? Dan kunt u dat gewoon kenbaar maken en dan gaan wij kijken of er iets mogelijk is.

Wat willen we met de Poort?

Onze lat ligt hoog: wij willen het gezelligste plekje van het dorp worden. Een plek waar iedereen graag naar toe gaat omdat je er thuis bent. Een plek waar voor iedereen wel iets te doen is maar waar je ook naartoe kunt gaan als je gewoon even behoefte hebt aan gezelschap. Een plek waar niets moet maar van alles kan. Een plek waar iedereen zuinig op is omdat het ook een stukje van jou is.

En hoe gaan we dat bereiken?

Allereerst is het noodzakelijk dat wij in staat blijven om alle vaste activiteiten, aan te blijven bieden.

Daarvoor hebben we minimaal de ruimten nodig die we nu al tot onze beschikking hebben. Minimaal, want het is nu al vaak passen en meten.

Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de sfeer van het gebouw en groeien wij nog steeds in het aantal activiteiten.  

 

Om een beetje inzage te geven van het aantal mensen die aan een activiteit in de Poort deelnemen, hebben wij dit voor u op een rijtje gezet.

Zijn er misschien nog vragen? Dan mag u die nu stellen:

 

Nu geef ik het woord aan Jackie Crince le Roy.

 

Jackie gaat met u de uitslagen van de enquête bekijken.