Stakeholders Toegewezen %  LOC gebouw
  ruimte      
Bibliotheek 66 m² 4,80%    
Gemeenschappelijke hal 276,2 m² 20,07%    
Lumens 215,2 m² 15,64%    
Ritmiek Muziek 206,5 m² 15,00%    
Speelboerderij 273,3 m²  19,86%    
Poort van Doorwerth 205 m² 14,90%    
Overige ruimten 133,7 m² 9,72%    
  1.375,9 m² 99,99%    
         
De Poort heeft dan weliswaar 205 m² toegewezen gekregen maar daar 
         
is slechts 105 m² voor publiek toegankelijk.